Privacybeleid

De bescherming van de privacy van onze klanten bij het bezoeken van onze website is van groot belang voor een verantwoord gebruik van onze aanbiedingen en onze website. Met deze informatie over de gegevensbescherming willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor veiligheid en betrouwbaarheid, doordat wij de privacy en het persoonlijkheidsrecht van elke gebruiker van deze website beschermen, en willen wij u duidelijk maken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruik maken.

 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een persoon die u aan ons bij uw bezoek aan onze website beschikbaar kunt stellen bijvoorbeeld in verband met een registratie. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website om technische redenen automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals het IP-adres dat uw internet access-provider aan uw computer toekent bij de verbinding met internet, of informatie over de internetsite van waaruit u onze website heeft geopend of over de door u gebruikte internet-browser (technische informatie).

 

Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij en voor welke doeleinden?

Wij zullen de door u bij het bezoek aan onze website aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken zoals is vastgelegd in de wet of zoals van tevoren aan u medegedeeld. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om u het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door u verleende toestemming bijvoorbeeld wanneer u zich op onze website wil registreren, een overeenkomst wil afsluiten, met ons per telefoon, e-mail of via ons contactformulier contact opneemt of wanneer u ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor uw gegevens ter beschikking stelt.

Voor de afsluiting en afhandeling van overeenkomsten en voor overige diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten hebben wij gegevens nodig zoals naam, adres of e-mailadres. Dit is per geval verschillend. Dat geldt ook voor het door u gewenste betaalmiddel. Om problemen bij de betaling te voorkomen en ter bescherming tegen kredietfraude maken wij gebruik van zekerheids- en kredietwaardigheidscontroles. Wij gebruiken uw gegevens ook voor het beheer van ons klantenbestand zodat daarin zoveel mogelijk de juiste gegevens worden opgeslagen, en voor klantonderzoeken ter verbetering en uitbreiding van onze dienstverlening.

Technische informatie die voor de presentatie van onze website op uw computer is vereist, wordt anoniem door ons opgeslagen en gebruikt voor statistische analyses en om onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bovendien gebruiken wij deze informatie anoniem, dus niet aan uw persoon gerelateerd zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren en kunnen aanpassen aan uw wensen, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. U heeft de mogelijkheid binnen uw account uw interesses kenbaar te maken of die te wissen, indien u dit niet (meer) wenst.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens en technische informatie door ons opgeslagen en gebruikt voor zover dit nodig is om misbruik of overige illegale activiteiten op onze website te voorkomen en zo nodig of strafrechtelijk te kunnen vervolgen, bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

Tenslotte worden uw gegevens nog opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften, en ter behartiging van onze rechten en aanspraken en indien dit in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.

 

Welke technologie wordt bij onze website gebruikt?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die ons de mogelijkheid bieden om u als geregistreerde klant te herkennen en u het bezoek van onze website aangenamer te maken. Daartoe behoren bijvoorbeeld voorgeprogrammeerde instellingen voor de presentatie van onze website en winkelwagenfuncties, maar ook productpresentaties waarin u eventueel geïnterreseerd bent. Deze cookies worden op uw computer opgeslagen en alleen doorgestuurd aan onze servers wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid de op uw computer opgeslagen cookies in te zien en te wissen en de omgang met cookies algemeen via de instellingen van uw internet-browser te controleren. Verdere informatie hierover is verkrijgbaar bij de fabrikant of via de hulpfunctie van uw internet-browser. Nadat u zich op onze website heeft geregistreerd, heeft u bovendien de keuze om al dan niet cookies toe te laten die ook buiten het bezoek aan onze website op uw computer opgeslagen blijven.

 

Zijn uw persoonlijke gegevens bij ons veilig?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

 

Uw rechten die met uw persoonlijke gegevens zijn verbonden.

U heeft wettelijke rechten op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Van deze rechten kunt u op de snelste, eenvoudigste en gemakkelijkste manier gebruik maken indien u in uw account inlogt en uw gegevens die daar zijn opgeslagen, direct bewerkt of indien u uw account helemaal verwijdert. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

 

Vragen over gegevensbescherming.

Indien u nog vragen heeft over de gegevensbescherming of indien u gebruik wenst te maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze medewerker die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is: info@wifithermostaten.nl 

 

Wijzigingen van deze informatie over de gegevensbescherming.

Wij willen onze klanten steeds een interessant productassortiment kunnen aanbieden en zullen daarom het assortiment continu aanpassen aan de wensen van onze klanten. Daardoor kan het noodzakelijk zijn dat ook deze informatie over de gegevensbescherming moet worden aangepast. Wij adviseren daarom regelmatig te controleren of wijzigingen in deze pagina werden aangebracht. Indien het daarbij wijzigingen betreft die gevolgen kunnen hebben voor een door u verstrekte toestemming, zullen wij u apart hierover informeren.

 

Cookies.

Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen we  dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze winkel hierdoor verbeteren. Verder helpen sommige cookies bij het tonen van voor u relevante advertenties.   

Cookies worden op uw computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

 

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

 

Functionele cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.

Onze website gebruikt cookies voor:

>    het onthouden van producten die u aan uw boodschappenmandje toevoegt tijdens het online winkelen
>    het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
>    het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
>    het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
>    het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
>    het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
>    het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
>    het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
>    het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
>    het mogelijk maken om te reageren op onze website

 

Statistieken.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen.

Deze cookies worden gebruikt voor:

>    Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
>    Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
>    Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
>    Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
>    Het optimaliseren van de website

 

Advertenties.

Voor het tonen van sommige van onze aanbiedingen wordt gebruik van cookies gemaakt. 

Deze cookies maken het mogelijk dat:

>    er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
>    er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
>    er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zult u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zult u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

 

Social media.

De artikelen die u op onze website bekijkt kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media-partijen zoals Facebook, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel wilt delen.

Onze social media cookies maken het mogelijk dat:

>    ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen